ИСТРАЖИВАЊЕ ЛЕСНОГ ПРОФИЛА И ЗАШТИЋЕНА ПРИРОДНА ДОБРА БЕОГРАДА (ЗЛП – РАДИОНИЦА БР.2)

Поставио: maja | Категорија: Земунски лесни профил, НВО "Еколошки покрет Земун", Општа тема | Коментара: 0 | Датум: 28. октобар, 2016 |

У оквиру радионице 2 представљена су Природна добра града Београда на рекама, а највећи део је био посвећен представљању истраживања Земунског лесног профила током 2015/2016 године.

Радионици је присуствовало преко 30 студената рударско-геолошког факултета у Београду, Географског факултета у Београду и Природно-математичког – Географског из новог Сада, професори и асистенти факултета, професори средњих школа и представници управљача, туристичких агенција, новинарка РТС научно-образовног програма, завода за заштиту природе и др..

Стручни тим је представио фазе истраживања, начине узорковања и методе које ће се извршити ради одређивања старости лесног профила. Развила се и велика полемика о пореклу пешчаних прослојака.

За потребе презентовања поменутог истраживања штампан је флајер о научном истраживању.

Леп јесењи дан је у најлепшем светлу представило Земунски лесни профил, Велико ратно острво, миоценски спруд испод Победника на Калемегдану, станиште малих вранаца и реке Београда. Професори и представници Удружења су представили природна добра, свако са свог аспекта. Професори са научног, а Удружење је 2013. године добило награду „Звезде Београда“ за пројекат промоције природних добара Града Београда.


Facebook Twitter Digg Delicious Reddit StumbleUpon Google Buzz LinkedInPostavi pitanje ili komentar


Warning: Undefined variable $user_ID in /www/webvol5/v2/8htp5y0szoiacu6/lagumica.org.rs/public_html/wp-content/themes/lagumica/comments.php on line 73