ТАБЛЕ (КАПЕЛА)

Поставио: maja | Категорија: Лесни профил Капела у Батајници, НВО "Еколошки покрет Земун", Општа тема | Коментара: 0 | Датум: 15. август, 2016 |

Поново је постављена „Информативна табла“.
Како је првобитно постављена табла која је пружала све информације о заштићеном подручју тзв. информативна табла  украдена у 2014. години од стране НН лица, било је неопходно да се постави нова табла којом ће се обележити заштићено подручје.

Постављена је „М-табла“ у дуплом формату на српском и енглеском језику. М-табла садржи велики број података, где се налази, шта је лес, опис настанка леса, описом временских услова током настанка лесних слојева, датовање, значај и везу са теоријом осунчавања М. Миланковића, као и питање да ли сте знали од када се први пут спомињу лесни профили. Ова табла представља велики допринос Управљача промоцији „Лесног профила Капела у Батајници“.