O biomasi

Поставио: Маја | Категорија: Некатегоризовано | Коментара: 0 | Датум: 14. октобар, 2008 |

BIOMASA

Biomasa, u vidu drveta, je tradicionalni energetski resurs koji je dominirao sve do početka masovnog korišćenja uglja.

Osim drveta koje se danas u razvijenim zemljama manje koristi kao energetski resurs, u biomasu spadaju i nusprodukti u ratarskoj i stočarskoj proizvodnji, prehrambenoj i drvnoj industriji, kao i organska materija iz gradskog otpada i kanalizacije. Pored ovoga, postoje i specifični usevi čija se biljna masa koristi u proizvodnji tečnih goriva. To se pre svega odnosi na uljanu repicu pri proizvodnji bio-dizela, kao i šećernu trsku u proizvodnji alkoholnih goriva (naročito u Latinskoj i Centralnoj Americi).
Od biomase se dobijaju čvrsta goriva, biogas, biodizel i bioetanol koji zamenjuju klasične energente kao npr. dizel ili benzin.
U kontekstu urbane sredine, posebno je interesantno korišćenje organskog otpada iz restorana, gradskih pijaca ili gradskog zelenila koji se u prisustvu anaerobnih bakterija prerađuju i kao rezultat daju biogas.
Gradske deponije smeća se, takođe, mogu tretirati kao „urbana ležišta gasa“. Naime, u donjim slojevima deponija odvija se razgradnja organske materije iz gradskog smeća u anaerobnim uslovima. Ovaj gas moguće je sakupljati i dalje koristiti, slično kao i prirodni zemni gas.
U mnogim gradovima Švedske, Francuske, Španije, Nemačke, itd. biogas se koristi kao pogonsko gorivo u gradskim autobusima.


Facebook Twitter Digg Delicious Reddit StumbleUpon Google Buzz LinkedInPostavi pitanje ili komentar


Warning: Undefined variable $user_ID in /www/webvol5/v2/8htp5y0szoiacu6/lagumica.org.rs/public_html/wp-content/themes/lagumica/comments.php on line 73